חסר רכיב
שער יזכור
יזכור 
יתגדל ויתקדש יקר האדם 
אשר עמל עמנו במישור 
ועוולה לא נמצא בשפתיו. 

 ישתבח הקיבוץ בנאמניו, 
ששיקעו מחילם ללא חסך, 
משחר נעוריהם עד אחרון יומם 
וגמולם – טעם עמלם. 

 ואם תמו חיים של טעם 
לא נפקד זכר פועלם, 
כי דרך ישרים לא תאבד 
ותוחלת מעשים תעמוד לעד. 

 אדמת רמות מנשה 
שריתקה מאוויי חיים, 
אוספת איש זה לחיקה 
בעצב ובאהבה. 

 כי חוק הוא מאז ומעולם 
שזכר מעשיו של אדם 
יהיו צרורים בצרור החיים 
וחתומים בשלשלת המשכם 

 קיבוץ רמות מנשה מעלה זכר יקיריו 
במעשה החיים והשלום. 
יתגדל ויתקדש אמת האדם.חסר רכיב