רמות מנשה
רמות מנשה
חסר רכיב

לעמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו דרוש/ה מנהל/ת בית ספר על יסודי –"מגידו" תואר התפקיד: מנהל/ת בית ספר על יסודי – "מגידו". שעור המשרה:100% משרה. כפיפות: מנהלת מחלקת החינוך ברשות. תיאור התפקיד: הובלת מערך החינוך העל יסודי ברשות המקומית בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ובהתאם למדיניות מנהל חינוך ברשות ובהסתמך על מדיניות משרד החינוך. בין היתר: א. אחריות לניהול והפעלת בית הספר. ב. פיתוח והכנת תכניות עבודה שנתיות. ג. הנחיה ופיקוח מקצועי של צוות ההוראה והמינהל של בית הספר. ד. ארגון, תכנון וקיום בחינות הבגרות בהתאם להנחיות משרד החינוך. ה. ניהול המערך הכספי של בית הספר. ו

11/06/2018
חסר רכיב