רמות מנשה
רמות מנשה
חסר רכיב

לגבע דרוש/ה מרכז משק ייעוד: בנייה ושמירה על תשתית כלכלית איתנה על-מנת להבטיח את עתיד קבוצת גבע. מטרות: 1. פיתוח ומקסום רווחים של היחידות העסקיות הקיימות. 2. פיתוח הזדמנויות עסקיות חדשות. 3. התנהלות עסקית ומקצועית של המגזר המשקי, כולל דאגה לפיזור סיכונים. סמכויות ותחומי אחריות: • מנכ"ל הנהלות אחזקות (כלכלית), חקלאות, מכון שקדים: כינוס הישיבות, קביעת סדר היום, הכנת הדוחות ועוד. • גיבוש מדיניות עסקית וכספית כוללת של הקיבוץ, על פי מטרות ויעדים של הנהלות התאגידים. • הכנת תכניות שנתיות ורב-שנתיות ואישורן בהנהלות . • בחינת דרכים לפיתוח עסקי הקיבוץ. • חבר הנהלת תאגיד החש

03/06/2018
חסר רכיב