קבצים

http://www.ramotmenashe.co.il/media/sal/pages/1434/f39_פרוטוקול ישיבת הנהלה 12.20 ב 12.7.2020.pdf