קבצים

http://www.ramotmenashe.co.il/media/sal/pages/1432/f39_פרוטוקול ישיבת הנהלה 10.20 ב 14.6.20.pdf