רמות מנשה - אגודה שיתופית קהילתית

ראשי וועדות

ועדת תרבות:
זיו עופר
 
נייד: 052-3864958
 
 
ועדת  איכות סביבה:
 

ועדת ביטחון: 
שביט אור
 shavit.or@gmail.com