רמות מנשה - אגודה שיתופית קהילתית

צור קשר עם אגף החינוך

 אגף החינוך - כללי 
                 
                    (בית חינוך)

        
 04-9895799         
     
  hinuhrm@gmail.com

קרן 
     (מנהלת הגיל הרך)
       נייד:  
052-5551432, gilrrm@gmail.com

 

נועה אשכול
   
(רכזת חינוך חברתי קהילתי)
      נייד: 053-5356070, eduhkrm@gmail.com