רמות מנשה - אגודה שיתופית קהילתית

מידע כללי

 

עקרונות יסוד של מערכת החינוך

עקרונות יסוד של מערכת החינוך

עדכונים מהמועצה

עדכונים מהמועצה

הרשמה לשנת הלימודים תשע"ז ומועדי חתימת חוזים

הרשמה לשנת הלימודים תשע

הסדרת תשלומים למערכת החינוך

הסדרת תשלומים למערכת החינוך

מספר עדכונים לגבי מערכת החינוך ספטמבר 2016

מספר עדכונים לגבי מערכת החינוך ספטמבר 2016

חוזה חינוך תשע"ו

חוזה חינוך תשע
נספחים ושעות חתימה
חוזה חינוך תשע"ו
להמשך

מצ"ב הזמנה לרשום לגנים ולכיתה א לשנת תשע"ז

מצ
הרישום באתר המועצה יפתח ב-11.1.16-18.2.16
להמשך